Помогнете ми да ремонтирам къщата на майка ми Help me renovate my mother's house

Семейство 0/0
23 Дарители
481.57 EUR дарени от 10226 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Здравка Сребрева
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0.08 EUR
Здравка Сребрева е организатор на кампанията
Приключила
Налична сума
0.08 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

2-ри юли 2024
Здравейте!  Благодаря на всички, които ме подкрепиха! Ще ми е много тредно да разпруделя събраните средства за  одновните неща, но все пак  ще ги използвам за закупуване на строителни материали, смяна на прозорец, врата и за направата на основна електрическа инсталация от три контакта и две лампи. Благодаря отново на всички дарители, както и на пладформата Pavel.Andreev! Hi! Thank you to everyone who supported me! It will be very hard to spend the money I raised on the same things, but I will still use it to buy building materials, replace a window, a door and to make a basic electrical installation of three sockets and two lamps. Thanks again to all donors, and to the plaform Pavel.Andreev!
480.7 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.75 EUR Транзакционна такса

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.