Всички новини за кампания Помогнете ми да завърша!

27-ми май 2024
Йоана Андреева
Одобрено изплащане Approved repayment

Много съм благодарна!! Сумата ще използвам за издръжка по време на сесията. А каквото надхвърля нуждите ми, ще спестя за следващата семестриална такса. Благодаря! I am very grateful!! I will use the amount for the maintenance during the session. And whatever exceeds my needs, I will save for the next semester's fee. Thank you!

899.79 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
4-ти май 2024
Йоана Андреева
Идва изпитна сесия :) Exam session coming up :)

Здравейте! Остава един месец до сесията. Изпитите са шест, учебният материал е мнооооого :). До този момент, освен благодарение на Вас - дарителите, се издържах и благодарение на това, че работих между лекциите. Но ... честно казано... трудно е и изтощително! На моменти е твърде много за една женска... Hello! One month left until the session. There are six exams, the study material is a lot :). So far, besides thanks to you, the donors, I have been supporting myself by working between lectures. But ... honestly... it's hard and exhausting! At times it's too much for a woman's psyche :). And the ch...

7-ми март 2024
Йоана Андреева
Одобрено изплащане Approved repayment

Много благодаря на всички дарили! Прекрасна е тази помощ! Помагате ми да не се откажа :) Благодарение на тази сума ще мога да намаля работните си часове, за да ходя на всички лекции. :) 40лв ще даря на някого в нужда. Много благодаря! Thank you so much to everyone who donated! You are helping me not to give up :) Thanks to this amount I will be able to reduce my working hours to go to all the lectures. :) 40BGN I will donate to someone in need. Thank you very much!

840 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
18-ти декември 2023
Йоана Андреева
Одобрено изплащане Approved repayment

част от семестриална такса за летен семестър 2023/2024 part of the semester fee for summer semester 2023/2024

153.6 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
12-ти октомври 2023
Йоана Андреева
Одобрено изплащане Approved repayment

Част от семестриална такса. Благодаря ви за жеста! Part of the semester fee. Thank you for the gesture!

150 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
22-ри май 2023
Йоана Андреева
Одобрено изплащане Approved repayment

наем на общежитие за три месеца. общи разходи three months' dormitory rent. overheads

500 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса