Помогнете ми да завърша! Help me finish!

Изкуство, култура и общество 0/0
41 Дарители
1444.65 EUR дарени от 2556 EUR
Организатор
Йоана Андреева
Крайна дата
Край след 212 дни
Налична сума
141.17 EUR
Йоана Андреева е организатор на кампанията
Край след 212 дни
Налична сума
141.17 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

27-ми май 2024
Много съм благодарна!! Сумата ще използвам за издръжка по време на сесията. А каквото надхвърля нуждите ми, ще спестя за следващата семестриална такса. Благодаря! I am very grateful!! I will use the amount for the maintenance during the session. And whatever exceeds my needs, I will save for the next semester's fee. Thank you!
899.79 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.