Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 500 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

наем на общежитие за три месеца. общи разходи

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели