Дарители по кампания - Помогнете на брат ми да се движи нормално!


68.52 лв. преди 5 дни
98.03 лв. преди 6 дни
1.47 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
98.1 лв. преди 1 седмица
48.73 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 2 седмици
97.89 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
14.26 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
24.13 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
13.97 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
196.28 лв. преди 2 седмици
44.31 лв. преди 3 седмици
984.8 лв. преди 3 седмици
196.7 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
18.22 лв. преди 3 седмици
97.89 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
14.23 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
14.29 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
36.89 лв. преди 3 седмици
18.92 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
18.89 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
18.89 лв. преди 3 седмици
48.25 лв. преди 3 седмици
68.52 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
196.7 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
190.11 лв. преди 3 седмици
19.15 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
18.87 лв. преди 3 седмици
28.75 лв. преди 3 седмици
88.05 лв. преди 3 седмици
196.14 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
28.95 лв. преди 3 седмици
100.07 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
105.99 лв. преди 3 седмици
28.12 лв. преди 3 седмици
196.56 лв. преди 3 седмици
Shape