Дарители по кампания - Помогнете на брат ми да се движи нормално!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

47.4 лв. преди 3 месеца
18.55 лв. преди 4 месеца
97.7 лв. преди 4 месеца
8.96 лв. преди 9 месеца
19.19 лв. преди 9 месеца
3.44 лв. преди 9 месеца
108.81 лв. преди 11 месеца
38.86 лв. преди 11 месеца
9.36 лв. преди 11 месеца
21.19 лв. преди 11 месеца
295.3 лв. преди 11 месеца
14.26 лв. преди 11 месеца
68.52 лв. преди 1 година
98.03 лв. преди 1 година
1.47 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
48.73 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
97.89 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
14.26 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
24.13 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
13.97 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
196.28 лв. преди 1 година
44.31 лв. преди 1 година
984.8 лв. преди 1 година
196.7 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
18.22 лв. преди 1 година
97.89 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
14.23 лв. преди 1 година
4.42 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
29.08 лв. преди 1 година
14.29 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
36.89 лв. преди 1 година
18.92 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
18.89 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
18.89 лв. преди 1 година
48.25 лв. преди 1 година
68.52 лв. преди 1 година
48.73 лв. преди 1 година
48.69 лв. преди 1 година
196.7 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
4.42 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
190.11 лв. преди 1 година
19.15 лв. преди 1 година
4.42 лв. преди 1 година
29.08 лв. преди 1 година
48.73 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
18.87 лв. преди 1 година
28.75 лв. преди 1 година
88.05 лв. преди 1 година
196.14 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
28.95 лв. преди 1 година
100.07 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
105.99 лв. преди 1 година
28.12 лв. преди 1 година
196.56 лв. преди 1 година
Shape