Одобрено изплащане

Тази сума бива изтеглена, за да се задели при останалите спестявания в банковата ми сметка. Благодаря на всеки който е отделил от средствата си, за да ми помогне да изкача стъпалата към мечтата ми.

Изплатена сума към бенефициента: 98.94 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Виж Още