Дарители по кампания - Помогнете на Гери да ходи/Help Gerry walk


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

48.75 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
58.55 лв. преди 1 месец
2537.77 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
97.85 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
28.49 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
33.97 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
4.08 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
0 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
88 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 2 месеца
11.32 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
9.37 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
9.09 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
88.15 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
97.77 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
9.09 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
28.98 лв. преди 3 месеца
29.03 лв. преди 3 месеца
344.25 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
33.96 лв. преди 4 месеца
147.25 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
4.41 лв. преди 4 месеца
96.8 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
19.17 лв. преди 5 месеца
29.03 лв. преди 6 месеца
18.82 лв. преди 6 месеца
68.42 лв. преди 6 месеца
18.62 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
97.03 лв. преди 6 месеца
33.95 лв. преди 6 месеца
24.12 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
1234 лв. преди 6 месеца
196.2 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
189.73 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
18.82 лв. преди 7 месеца
32 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
28.93 лв. преди 7 месеца
18.89 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
28 лв. преди 7 месеца
24.12 лв. преди 7 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
97 лв. преди 7 месеца
295 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
48.64 лв. преди 7 месеца
105.88 лв. преди 7 месеца
31 лв. преди 7 месеца
43.76 лв. преди 7 месеца
47.23 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
147.25 лв. преди 7 месеца
38.81 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
11.32 лв. преди 7 месеца
48.21 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
29.03 лв. преди 7 месеца
48.05 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
8.96 лв. преди 7 месеца
38.31 лв. преди 7 месеца
147.25 лв. преди 7 месеца
8.91 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
9.08 лв. преди 7 месеца
23.27 лв. преди 7 месеца
18.82 лв. преди 7 месеца
48.71 лв. преди 7 месеца
97.55 лв. преди 7 месеца
48 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
Shape