Дарители по кампания - Помогнете на Луиза!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

18.82 лв. преди 2 седмици
50 лв. преди 1 месец
8.88 лв. преди 2 месеца
19.26 лв. преди 4 месеца
42.74 лв. преди 4 месеца
43.75 лв. преди 4 месеца
50 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
18.2 лв. преди 6 месеца
2.45 лв. преди 7 месеца
23.69 лв. преди 7 месеца
Shape