Помогнете на Митко в борбата с аутизма Help Mitko fight autism

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Помогнете на Митко в борбата с аутизма Help Mitko fight autism

5 Дарители
67.05 EUR дарени от 10226 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Петя Славова
Бенефициент
Димитър Тодоров Димитров
Крайна дата
Приключила
Налична сума
67.04 EUR
Петя Славова организира кампания за Димитър Тодоров Димитров
Приключила
Налична сума
67.04 EUR

Здравейте, това е синът ни Митко. Когато навърши 3 години му поставиха диагноза Детски аутизъм. В момента е на 8 години, и е изцяло невербален.

През изминалите години сме направили много терапии със психолози и логопеди, стотици процедури с барокамера, електростимулация, хипотерапия, детоксикация, добавки, диети. Подобрения се постигат трудно и са почти незначителни,а разходите са огромни. От няколко години родителите на деца с Аутизъм се насочват към лечение с вливане на стволови клетки и към хелация - чистене от тежки метали. Нито една от двете процедури не се прави в България.

Една хелация в Италия струва около 5000 лв, нужни са няколко процедури. Едно вливане на стволови клетки възлиза между 10 000 и 25 000 лв., взависимост от това в коя държава се прави и дали се вливат собствени клетки или донорски.

Ние успяхме да съберем  средства за една процедура на вливане на стволови клетки в Турция, в град Коня, което ни излезе 13 000 лв.Лекарите там ни обясниха, че това е съвсем недостатъчно, и е нужно да го направим поне още четири пъти. Това са непосилни разходи за нашето семейство,а ние така горещо желаем да подобрим състоянието на дететето ни! Мечтата ни е Митко да започне да разбира и да проговори,а най - прекрасното нещо на света ще бъде да го видим да кара колело или да рита топка с другите момчета.

Моля, помогнете ни да я сбъднем!!! 

Hello, this is our son Mitko. When he turned 3 he was diagnosed with Childhood Autism. He is currently 8 years old, and is completely nonverbal.

Over the past years we have done many therapies with psychologists and speech therapists, hundreds of treatments with baro chamber, electrostimulation, hippotherapy, detoxification, supplements, diets. Improvements are difficult to achieve and are almost negligible,and the costs are enormous. For several years, parents of children with Autism have been turning to stem cell infusion treatment and to chelation - heavy metal scavenging. Neither procedure is done in Bulgaria.

One chelation in Italy costs about 5000 BGN, several procedures are needed. One stem cell infusion costs between BGN 10 000 and BGN 25 000, depending on which country it is done in and whether one infuses one's own cells or donor cells.

We managed to raise funds for one stem cell infusion procedure in Turkey, in the town of Konya, which cost us BGN 13 000. This is an unaffordable cost for our family, and we so dearly want to improve our child's condition! Our dream is that Mitko will start to understand and speak,and the most wonderful thing in the world will be to see him riding a bike or kicking a ball with the other boys.

Please help us make it come true!!!

Виж още

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.