Дарители по кампания - ❤️Помогнете на Сиси❤️


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

18.85 лв. преди 2 месеца
4.22 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
245.75 лв. преди 2 месеца
105.88 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
14.27 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
14.29 лв. преди 8 месеца
3.44 лв. преди 8 месеца
18.62 лв. преди 8 месеца
19.21 лв. преди 8 месеца
28.75 лв. преди 8 месеца
28.28 лв. преди 8 месеца
97 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
10.35 лв. преди 8 месеца
10.35 лв. преди 8 месеца
48.73 лв. преди 8 месеца
4.43 лв. преди 8 месеца
98.03 лв. преди 8 месеца
105.99 лв. преди 8 месеца
48.18 лв. преди 8 месеца
18.62 лв. преди 8 месеца
48.21 лв. преди 9 месеца
18.36 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
3.44 лв. преди 9 месеца
9.21 лв. преди 9 месеца
1182.7 лв. преди 10 месеца
6.39 лв. преди 10 месеца
19.21 лв. преди 10 месеца
18.89 лв. преди 10 месеца
19.22 лв. преди 10 месеца
48.21 лв. преди 10 месеца
98.03 лв. преди 11 месеца
96.62 лв. преди 11 месеца
9.25 лв. преди 11 месеца
29.06 лв. преди 11 месеца
9.34 лв. преди 11 месеца
9.35 лв. преди 11 месеца
18.22 лв. преди 11 месеца
18.89 лв. преди 11 месеца
18.89 лв. преди 11 месеца
10.57 лв. преди 11 месеца
9.35 лв. преди 11 месеца
9.09 лв. преди 11 месеца
11.31 лв. преди 11 месеца
10.35 лв. преди 11 месеца
9.35 лв. преди 11 месеца
9.34 лв. преди 11 месеца
98.1 лв. преди 11 месеца
18.89 лв. преди 11 месеца
21.82 лв. преди 11 месеца
12.3 лв. преди 11 месеца
19.16 лв. преди 11 месеца
18.36 лв. преди 11 месеца
3.43 лв. преди 11 месеца
9.21 лв. преди 11 месеца
9.36 лв. преди 11 месеца
98.1 лв. преди 11 месеца
18.89 лв. преди 11 месеца
9.34 лв. преди 11 месеца
105.99 лв. преди 11 месеца
19.22 лв. преди 11 месеца
24.13 лв. преди 11 месеца
19.22 лв. преди 11 месеца
19.22 лв. преди 11 месеца
48.25 лв. преди 11 месеца
28.28 лв. преди 11 месеца
24.15 лв. преди 11 месеца
19.18 лв. преди 11 месеца
19.18 лв. преди 11 месеца
48.76 лв. преди 11 месеца
18.48 лв. преди 11 месеца
19.22 лв. преди 11 месеца
48.8 лв. преди 11 месеца
21.82 лв. преди 11 месеца
199.81 лв. преди 11 месеца
29.08 лв. преди 11 месеца
18.75 лв. преди 11 месеца
48.16 лв. преди 11 месеца
9.34 лв. преди 11 месеца
9.34 лв. преди 11 месеца
47.56 лв. преди 11 месеца
67.56 лв. преди 11 месеца
23.87 лв. преди 11 месеца
9.09 лв. преди 11 месеца
97.03 лв. преди 11 месеца
98.1 лв. преди 11 месеца
49.79 лв. преди 11 месеца
48.8 лв. преди 11 месеца
8.89 лв. преди 11 месеца
48.76 лв. преди 11 месеца
48.8 лв. преди 11 месеца
29.08 лв. преди 11 месеца
28.71 лв. преди 11 месеца
14.28 лв. преди 11 месеца
9.36 лв. преди 11 месеца
48.8 лв. преди 11 месеца
9.34 лв. преди 11 месеца
10.35 лв. преди 11 месеца
58.66 лв. преди 11 месеца
19.21 лв. преди 11 месеца
6.39 лв. преди 11 месеца
53.69 лв. преди 11 месеца
29.08 лв. преди 11 месеца
19.22 лв. преди 11 месеца
97.89 лв. преди 11 месеца
4.42 лв. преди 11 месеца
98.03 лв. преди 11 месеца
19.18 лв. преди 11 месеца
Shape