Помогнете на Стоян Геошев Help Stoyan Geoshev

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Помогнете на Стоян Геошев Help Stoyan Geoshev

146 Дарители
9443.67 EUR дарени от 33121 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Стоян Геошев
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Стоян Геошев е организатор на кампанията
Приключила
Налична сума
0 EUR

Здравейте, добри хора.
Казвам се Стоян, на 34 години и съм баща на прекрасен син.
Моята история започна  преди 3 години, лятото на 2019 година,когато изведнъж вдигнах кръвно над 200.Тръгнах да обикалям болници за различни мнения. След 2 дни ми поставиха тежката  диагноза-остра бъбречна недостатъчност и започнах хемодиализа. Отначало 4 пъти по 4 часа седмично, за да отстранят течности, които бях задържал в мен. Това не е най-лошото,с времето хемодиализата започва да уврежда и други органи. При мен пострада коремът- апендицит с преплитане на червата.
Почти 2 години продължиха мъките с хемодиализата, докато късметът ми се усмихна и получих шанс за втори живот. Обадиха се и ми насрочиха дата за трансплантация,която премина с успех. Всичко вървеше нормално, докато не ми откриха една бактерия, която ме мъчи и немогат да излекуват до момента. Година и три месеца след трансплантацията се разбра, че организмът ми иска да отхвърли бъбрека. Това означава отново да се върна към онзи Ад наречен хемодиализа.  Евентуално, ако имам късмет за нова трансплантация, тя ще бъде твърде рискова, а най-вероятно и невъзможна. Потърсих помощ в една клиника в Турция,където ми предлагат лечение, за да запазят бъбрека и да унищожат тази бактерия. Лекарите в Турция ме посъветваха да стартираме в най-кратък срок, защото опасността за бъбрека и за мен е огромна. В момента всяко отлагане е рисково.Лечението е непосилно за мен и семейството ми, затова ще съм благодарен на всеки който успее помогне. Сумата за лечението е 54 000 лева. Бъдете здрави и ви благодаря!

Hello, good people.
My name is Stoyan, I am 34 years old and I am a father of a wonderful son.
My story started 3 years ago, summer of 2019,when I suddenly raised my blood pressure above 200.I went around to hospitals for different opinions. After 2 days I was given the severe diagnosis-acutekidney failure and started hemodialysis. At first 4 times 4 hours a week to remove fluids that I had retained in me. That's not the worst of it,over time the hemodialysis began to damage other organs. In my case it was the abdomen that suffered- appendicitis with bowel entrapment.
Almost 2 years the torment with hemodialysis continued until luck smiled on me and I got a chance for a second life. They called and scheduled me for a transplant date,which was successful. Everything was going normally until they found a bacteria that has been plaguing me that they have been unable to cure to date. A year and three months after the transplant, it was realized that my body wanted to reject the kidney. This means I have to go back to that hell called hemodialysis again. Eventually, if I am lucky enough to get another transplant, it will be too risky and most likely impossible. I have sought help at a clinic in Turkey,where they are offering treatment to preserve my kidney and destroy this bacteria. The doctors in Turkey advised me to start as soon as possible because the danger to the kidney and to me is huge. At the moment any delay is risky.The treatment is unaffordable for me and my family, so I would be grateful to anyone who can help. The amount for the treatment is 54 000 leva. Be healthy and thank you!

Виж още
Новини
2-ри май 2024
Стоян Геошев
Трансфер на средствa Трансфер на средствa
Дарение на средства от кампания към кампания . Прехвърлена сума: 249.81лв. Дарение на средства от кампания към кампания . Прехвърлена сума: 249.81лв.
 
15-ти март 2023
Стоян Геошев
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте, Поради усложнения на състоянието на Стоян трябва да замине по спешност за Турция. Тъй като присаденият бъбрек който са му поставили в Бълг... Hello, Due to complications of Stoyan's condition he has to go to Turkey urgently. Because the transplanted kidney that they put in Bulgaria is harmin...
4125.21 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
14-ти декември 2022
Стоян Геошев
Лоша новина по кампанията 14.12.22 Bad news on the campaign 14.12.22
Здравейте, добри хора! Аз съм Стоян 34 годишен, баща на прекрасен син.Моята борба започна  преди 3 години, лятото на 2019, когато ми поставиха тежката... Hello, good people!I am Stoyan 34 years old, father of a wonderful son.My struggle began 3 years ago, summer of 2019, when I was given the severe diag...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.