Дарители по кампания - Помогнете на Стоян Геошев


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.22 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.09 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
8.91 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
78.38 лв. преди 4 месеца
14.29 лв. преди 4 месеца
8.11 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
13.81 лв. преди 4 месеца
9.17 лв. преди 4 месеца
295.23 лв. преди 4 месеца
14.29 лв. преди 4 месеца
24.15 лв. преди 4 месеца
24.15 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 5 месеца
29.08 лв. преди 5 месеца
98.1 лв. преди 5 месеца
1085.09 лв. преди 5 месеца
147.4 лв. преди 5 месеца
19.22 лв. преди 5 месеца
37.48 лв. преди 5 месеца
48.76 лв. преди 5 месеца
98.1 лв. преди 5 месеца
8.96 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
9.22 лв. преди 5 месеца
37.72 лв. преди 5 месеца
6.4 лв. преди 5 месеца
96.8 лв. преди 5 месеца
24.15 лв. преди 5 месеца
0.31 лв. преди 5 месеца
9.36 лв. преди 5 месеца
2.25 лв. преди 5 месеца
18.85 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
9.32 лв. преди 5 месеца
8.11 лв. преди 5 месеца
9.25 лв. преди 5 месеца
51.72 лв. преди 5 месеца
96.6 лв. преди 5 месеца
29.04 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
1.47 лв. преди 6 месеца
48.8 лв. преди 6 месеца
4.43 лв. преди 6 месеца
344.6 лв. преди 6 месеца
48.76 лв. преди 6 месеца
48.66 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
48.73 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
18.95 лв. преди 7 месеца
107.73 лв. преди 7 месеца
387.75 лв. преди 7 месеца
98.1 лв. преди 7 месеца
209 лв. преди 7 месеца
48.69 лв. преди 7 месеца
33.25 лв. преди 7 месеца
29.08 лв. преди 7 месеца
48.19 лв. преди 7 месеца
19.22 лв. преди 7 месеца
96.6 лв. преди 7 месеца
19.22 лв. преди 7 месеца
8.91 лв. преди 7 месеца
28.63 лв. преди 7 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
4.22 лв. преди 7 месеца
48.59 лв. преди 7 месеца
1193.2 лв. преди 7 месеца
29.06 лв. преди 7 месеца
727.46 лв. преди 7 месеца
19.22 лв. преди 7 месеца
8.37 лв. преди 7 месеца
1061.63 лв. преди 7 месеца
29.02 лв. преди 7 месеца
48.8 лв. преди 7 месеца
19.22 лв. преди 7 месеца
1971.5 лв. преди 7 месеца
985.5 лв. преди 7 месеца
1084.1 лв. преди 7 месеца
98.03 лв. преди 7 месеца
147.4 лв. преди 7 месеца
985.5 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
98.1 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
4.43 лв. преди 7 месеца
48.8 лв. преди 7 месеца
78.32 лв. преди 7 месеца
20.9 лв. преди 7 месеца
492.5 лв. преди 7 месеца
985.5 лв. преди 7 месеца
96.45 лв. преди 7 месеца
18.62 лв. преди 7 месеца
98.03 лв. преди 7 месеца
98.1 лв. преди 7 месеца
492.5 лв. преди 7 месеца
196.56 лв. преди 7 месеца
9.36 лв. преди 7 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
985.36 лв. преди 7 месеца
97.96 лв. преди 7 месеца
98.1 лв. преди 7 месеца
98.1 лв. преди 7 месеца
48.8 лв. преди 7 месеца
105.83 лв. преди 7 месеца
57.5 лв. преди 7 месеца
47.32 лв. преди 7 месеца
196.7 лв. преди 7 месеца
38.94 лв. преди 7 месеца
19.22 лв. преди 7 месеца
19.21 лв. преди 7 месеца
29.06 лв. преди 7 месеца
24.15 лв. преди 7 месеца
14.29 лв. преди 7 месеца
727.75 лв. преди 7 месеца
8.91 лв. преди 7 месеца
14.29 лв. преди 7 месеца
18.23 лв. преди 7 месеца
97.89 лв. преди 7 месеца
Shape