Помогнете на Стоян Геошев Help Stoyan Geoshev

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
146 Дарители
9443.67 EUR дарени от 33121 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Стоян Геошев
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Стоян Геошев е организатор на кампанията
Приключила
Налична сума
0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

15-ти март 2023
Здравейте, Поради усложнения на състоянието на Стоян трябва да замине по спешност за Турция. Тъй като присаденият бъбрек който са му поставили в България му вреди. Той в момента губи кръв, като я изхвърля когато ходи по малка нужда. И се налага спешно да се отстрани, за да оцелее. Hello, Due to complications of Stoyan's condition he has to go to Turkey urgently. Because the transplanted kidney that they put in Bulgaria is harming him. He's currently losing blood by throwing it away when he walks for a small need. And it needs to be removed urgently to survive.
Документи Общо: 1 документа
4125.21 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.