Дарители по кампания - Помогнете на Живко Жеков


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

82.57 лв. преди 2 часа
18.6 лв. преди 3 часа
9.35 лв. преди 6 часа
19.2 лв. преди 7 часа
7.36 лв. преди 8 часа
18.62 лв. преди 9 часа
9.33 лв. преди 12 часа
48.75 лв. преди 13 часа
19.15 лв. преди 13 часа
48.64 лв. преди 20 часа
48.64 лв. преди 1 ден
16.15 лв. преди 2 дни
48.06 лв. преди 3 дни
29.05 лв. преди 3 дни
9.33 лв. преди 4 дни
48.16 лв. преди 4 дни
14.27 лв. преди 4 дни
19.2 лв. преди 4 дни
19.26 лв. преди 4 дни
48.05 лв. преди 4 дни
29.05 лв. преди 4 дни
48.67 лв. преди 5 дни
85.5 лв. преди 5 дни
9.35 лв. преди 6 дни
19.2 лв. преди 1 седмица
95.76 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
144.62 лв. преди 1 седмица
9.24 лв. преди 1 седмица
9.25 лв. преди 1 седмица
295 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
37.81 лв. преди 1 седмица
48.19 лв. преди 1 седмица
23.69 лв. преди 1 седмица
4.2 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
18.89 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
38.84 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
19.17 лв. преди 1 седмица
4.41 лв. преди 1 седмица
48.6 лв. преди 1 седмица
18.51 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
48.12 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
47.47 лв. преди 1 седмица
47.23 лв. преди 1 седмица
24.12 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
28.98 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
14.27 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
14.27 лв. преди 1 седмица
14.27 лв. преди 1 седмица
47.13 лв. преди 1 седмица
1.47 лв. преди 1 седмица
19.17 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
48.21 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
29.03 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
18.97 лв. преди 1 седмица
97.92 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
8.88 лв. преди 1 седмица
19.17 лв. преди 1 седмица
58.55 лв. преди 1 седмица
18.87 лв. преди 1 седмица
33.49 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
4.36 лв. преди 1 седмица
9.37 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
18.82 лв. преди 1 седмица
18.92 лв. преди 1 седмица
97.13 лв. преди 1 седмица
38.31 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
14.26 лв. преди 1 седмица
291.76 лв. преди 1 седмица
3.43 лв. преди 1 седмица
18.82 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
4.08 лв. преди 1 седмица
97.92 лв. преди 1 седмица
18.92 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
9.32 лв. преди 1 седмица
48.67 лв. преди 1 седмица
97.77 лв. преди 1 седмица
1.47 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
4.19 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
1.97 лв. преди 1 седмица
48.9 лв. преди 1 седмица
18.75 лв. преди 1 седмица
37.64 лв. преди 1 седмица
9.06 лв. преди 1 седмица
0.48 лв. преди 1 седмица
Shape