Всички новини за кампания Помогнете на Живко Жеков

6-ти март 2024
Ганка Йорданова е организатор за бенефициент Живко Николаев Жеков
Новини 06.03.24г News 06.03.24

Мили дарители! Вие, които помагате на Живко да сбъдне мечтите си бъдете Благословени! Миналата седмица успяхме да направим и третата вливка на стволовите клетки.Живко се чувства добре,но сега са нужни наистина много интензивни и всекидневни рехабилитации. За съжаление в нашата "мила" държава това... Dear donors! You who help Zhivko to fulfill his dreams be Blessed! Last week we were able to do the third infusion of stem cells.Zhivko is feeling well, but now it takes really intensive and daily rehabilitation. Unfortunately in our "dear" country it is not the problem of the Health Insurance Fun...

19-ти февруари 2024
Ганка Йорданова е организатор за бенефициент Живко Николаев Жеков
Одобрено изплащане Approved repayment

Моля да ни бъде преведена сумата към дарителската сметка която ни е необходима за поставянето на стволови клетки.Плащанията извършваме чрез дарителската сметка по банков път към турската болница.За съжаление средствата там почти са изчерпани и моля да бъдат приведени от платформата.Благодаря Ви! Please transfer the amount to the donation account that we need for the stem cell transplantation.We make the payments through the donation account by bank transfer to the Turkish hospital.Unfortunately the funds there are almost depleted and please be transferred from the platform.Thank you!

7000 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
7-ми февруари 2024
Ганка Йорданова е организатор за бенефициент Живко Николаев Жеков
Новини News

Здравейте скъпи дарители! Искам да ви съобщя,че вчера беше поставена втората вливка от стволови клетки на Живко.Благодарение на Вас за три месеца успяхме да направим операцията на гръбнака,която беше много тежка и две вливки на стволови клетки. За да се активират те са нужни активни рехабилитации... Hello dear donors! I would like to inform you that yesterday the second infusion of stem cells was given to Zhivko.Thanks to you we managed to do the spinal surgery, which was very difficult, and two infusions of stem cells in three months. It takes active rehabilitation and at least two more infu...

16-ти януари 2024
Ганка Йорданова е организатор за бенефициент Живко Николаев Жеков
Помогнете на Живко Жеков Help Zhivko Zhekov

Здравейте скъпи дарители и приятели всички ,които не останахте безучастни към трагедията и съдбата на едно младо момче със хиляди мечти и усмивки за бъдещето.За съжеление не всичко в живота върви по нашите планове и лошото идва много бързо и никой не е застрахован.След операцията на 05.122023г в Ист... Hello dear donors and friends, all of you who did not remain indifferent to the tragedy and the fate of a young boy with thousands of dreams and smiles for the future.Unfortunately not everything in life goes according to our plans and the bad comes very quickly and no one is insured.After the opera...

3-ти януари 2024
Ганка Йорданова е организатор за бенефициент Живко Николаев Жеков
Новини 04.01.24г News 04.01.24g

Скъпи дарители! Благодарение на всички вас операцията успя да се осъществи.Тази нощ ще пътуваме за вливка на стволови клетки.Дай Боже всичко да е наред. От там нататък борбата продължава с рехабилитации и още три вливки. Ще ни е нужна вашата подкрепа, за да съберем средствата за тях. Много мъка и... Dear donors! Thanks to all of you the surgery was able to take place.Tonight we will travel for the stem cell infusion. From there on the fight continues with rehabs and three more infusions. We will need your support to raise the funds for them. A lot of grief and a lot of pain,but Zhivko endures...

30-ти декември 2023
Ганка Йорданова е организатор за бенефициент Живко Николаев Жеков
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте!На 05.122023г на Живко беше направена операция на гръбначния стълб в Истанбул и първа вливка на стволови клетки.Сумата преведохме чрез дарителската сметка към болницата.На 04.01 ни предстои втора вливка,но за съжаление средствата от дарителската сметка се изчерпаха.Моля да ми бъда преве... Hello!On 05.122023 Zhivko had a spinal surgery in Istanbul and a first stem cell infusion.We transferred the amount through the donation account to the hospital.On 04.01 we are going to have a second infusion,but unfortunately the funds from the donation account are exhausted.Please transfer the amo...

25000 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
18-ти декември 2023
Ганка Йорданова е организатор за бенефициент Живко Николаев Жеков
Новини 19.12.23г News 19.12.23

Скъпи ангели на доброто. Искам да ви съобщя,че на 05.12 беше направена първата стъпка от плануваното лечение на Живко.Бяха му поставени импланти на гръбначния стълб и първата вливка на стволови клетки.Това беше възможно само и единствено Благодарение на вашите огромни сърца и съпричастност!Живко се... Dear angels of goodness. I would like to inform you that on 05.12 the first step of the planned treatment of Zhivko was made.He was given spinal implants and the first infusion of stem cells.This was possible only thanks to your huge hearts and compassion!Zhivko is recovering although the first day...

23-ти ноември 2023
Ганка Йорданова е организатор за бенефициент Живко Николаев Жеков
В помощ на Живко Жеков 24.11.23г In aid of Zhivko Zhekov 24.11.23

Скъпи дарители! Благодаря на всички Човеци,съпричастни на нашата болка.С помощта на много добри хора,които срещнахме по тежкия за нас път успяхме да съберем пари за операцията,която сигурно ще бъде следващия месец. Дай Боже всичко да е наред,но от там нататък продължаваме кампанията за средства,кои... Dear donors! Thank you to all the people who share our pain.With the help of many good people we have met along the hard road we have managed to raise money for the surgery, which will probably be next month. God willing everything will be fine,but from there on we are continuing the campaign for f...