Помогнете на Живко Жеков Help Zhivko Zhekov

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
617 Дарители
16934.26 EUR дарени от 61355 EUR
Организатор
Ганка Йорданова
Бенефициент
Живко Николаев Жеков
Крайна дата
Край след 61 дни
Налична сума
571.66 EUR
Ганка Йорданова организира кампания за Живко Николаев Жеков
Край след 61 дни
Налична сума
571.66 EUR

Новини 19.12.23г News 19.12.23

18-ти декември 2023

Скъпи ангели на доброто.

Искам да ви съобщя,че на 05.12 беше направена първата стъпка от плануваното лечение на Живко.Бяха му поставени импланти на гръбначния стълб и първата вливка на стволови клетки.Това беше възможно само и единствено Благодарение на вашите огромни сърца и съпричастност!Живко се възстановява макар,че първите дни болките бяха ужасни той се чувства обнадежден,че нещата ще вървят към добро.Сега ще са ни нужни поне още четири вливки и много интензивна рехабилитации за да започнат мускулите да се събуждат.

Бог пред нас ние след Него.Нашата кампания продължава, защото без помоща на всички добри същества около нас сами двамата е невъзможно да се справим.Благодарим ви от сърце.Бъдете здрави за да постигнете мечтите си и дай Боже на всеки да се случи по едно коледно чудо.Блогодарим!  

Dear angels of goodness.

I would like to inform you that on 05.12 the first step of the planned treatment of Zhivko was made.He was given spinal implants and the first infusion of stem cells.This was possible only thanks to your huge hearts and compassion!Zhivko is recovering although the first days the pain was terrible he feels hopeful that things will go for the better.Now we will need at least four more infusions and very intensive rehabilitation to start the muscles to wake up.

God before us we after Him.Our campaign continues because without the help of all the good beings around us it is impossible for the two of us to make it on our own.Thank you from the bottom of our hearts.Stay healthy to achieve your dreams and may God grant everyone a Christmas miracle.Blessings!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.