Помогнете на Живко Жеков Help Zhivko Zhekov

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
617 Дарители
16934.26 EUR дарени от 61355 EUR
Организатор
Ганка Йорданова
Бенефициент
Живко Николаев Жеков
Крайна дата
Край след 64 дни
Налична сума
571.66 EUR
Ганка Йорданова организира кампания за Живко Николаев Жеков
Край след 64 дни
Налична сума
571.66 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

19-ти февруари 2024
Моля да ни бъде преведена сумата към дарителската сметка която ни е необходима за поставянето на стволови клетки.Плащанията извършваме чрез дарителската сметка по банков път към турската болница.За съжаление средствата там почти са изчерпани и моля да бъдат приведени от платформата.Благодаря Ви! Please transfer the amount to the donation account that we need for the stem cell transplantation.We make the payments through the donation account by bank transfer to the Turkish hospital.Unfortunately the funds there are almost depleted and please be transferred from the platform.Thank you!
7000 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.