Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 1098.41 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Здравейте добри хора.Налага се отново да пътуваме по спешност за Германия защото Габи получи инфекция на окото.Изисках останалата част от сумата да се преведе по нейната сметка. Благодаря Ви от сърце за добрината!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели