Дарители по кампания - Помогни на Гери да сбъдне мечтата си


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

48.81 лв. преди 1 седмица
48.67 лв. преди 1 седмица
97.92 лв. преди 2 седмици
107.85 лв. преди 2 седмици
97.92 лв. преди 2 седмици
43.72 лв. преди 2 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 1 месец
14.24 лв. преди 1 месец
38.87 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
98.12 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
292.75 лв. преди 2 месеца
492 лв. преди 2 месеца
196.5 лв. преди 2 месеца
28.75 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
318.68 лв. преди 2 месеца
38.87 лв. преди 2 месеца
189.73 лв. преди 2 месеца
47.63 лв. преди 2 месеца
96.25 лв. преди 2 месеца
283.65 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 2 месеца
97.85 лв. преди 2 месеца
480.81 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
8.91 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
984.5 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
1.43 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
114 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
9.09 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
5.4 лв. преди 2 месеца
105.88 лв. преди 2 месеца
38.81 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
19.08 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
97 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
590.5 лв. преди 2 месеца
50.72 лв. преди 2 месеца
58.55 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
491.25 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
43.76 лв. преди 2 месеца
18.85 лв. преди 2 месеца
38.9 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
2.41 лв. преди 2 месеца
96.25 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
7.38 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
43.28 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
389 лв. преди 2 месеца
97.77 лв. преди 2 месеца
Shape