Дарители по кампания - ПОМОГНИ НА МАЛКИЯ ГЕОРГИ


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

4.42 лв. преди 21 часа
4.42 лв. преди 2 дни
4.37 лв. преди 2 дни
48.75 лв. преди 4 дни
1.47 лв. преди 4 дни
19.17 лв. преди 6 дни
1.47 лв. преди 6 дни
1.47 лв. преди 1 седмица
1.47 лв. преди 1 седмица
88.12 лв. преди 1 седмица
1.47 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
1.47 лв. преди 1 седмица
1.47 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
1.47 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
9.33 лв. преди 2 седмици
97.77 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 4 седмици
4.42 лв. преди 4 седмици
4.42 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
38.81 лв. преди 1 месец
107.85 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 2 месеца
48.25 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
10.33 лв. преди 2 месеца
15.26 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
47.5 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
13.94 лв. преди 3 месеца
48.12 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
757.65 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
97.85 лв. преди 3 месеца
95.68 лв. преди 3 месеца
48.55 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
13.98 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.12 лв. преди 3 месеца
105.88 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
29.03 лв. преди 3 месеца
196.2 лв. преди 3 месеца
41.76 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
18.75 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
98.3 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
9.31 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
588.1 лв. преди 3 месеца
105.88 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
29.03 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
14.24 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
78.24 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
33.97 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
47.47 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
38.87 лв. преди 3 месеца
29.03 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
980.5 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
46.93 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
Shape