Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 320 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa


Прилагам фактура за срещи за рехабилитация и срещи с психолог на Георги и съм с молба за заплащането й!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели