Всички новини за кампания Помогни на Никол и Марина да прославят фолклора ни

23-ти юли 2024
Даниела Иванова е организатор за бенефициент Никол и Марина Иванови
Одобрено изплащане Approved repayment

Благодаря на всички за оказаната подкрепа. Децата се готвят усилено за да представят достойно страната ни. Thank you all for your support. The children are preparing hard to represent our country with dignity.

1382.66 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.75 EUR Транзакционна такса