Всички новини за кампания Помогни на семейство Войкови

11-ти юли 2024
Георги Войков
Сем. Войкови Благодарим на всички който ни помагат Family. Voykovi Thank you to all who help us

Поредния платен общински наем благодарим на всички хора. Сем. Войкови Another municipal rent paid thank you to all the folks. Fam. Voykov

11-ти юни 2024
Георги Войков
Пореден платен наем на общинското жилище. Another rent paid on council housing.

Благодарим на всички ! Thank you all !

10-ти май 2024
Георги Войков
Още един платен наем благодарение на вас Another paid rent thanks to you

Благодарим ви Сем. Войкови Thank vi Sem. Voykovi

8-ми април 2024
Георги Войков
Новини от семейство Войково News from the Voykovo family

Един платен наем на общинското жилище и лекарства за съпругата ми. Благодарим на всички за помоща сем. Войкови One paid rent on council housing and medication for my wife. Thank you all for your help. Voikov

4-ти април 2024
Георги Войков
Одобрено изплащане Payment approved

Благодаря на всички за подкрепата средства ще отидат за наема на общинското жилище и лекарства. Thank you all for your support the funds will go towards the council housing rent and medication.

739.87 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса