Помогни на семейство Войкови Help on the Vojkovi family

Семейство 0/0
12 Дарители
807.38 EUR дарени от 767 EUR
Организатор
Георги Войков
Крайна дата
Край след 11 дни
Налична сума
428.45 EUR
Георги Войков е организатор на кампанията
Край след 11 дни
Налична сума
428.45 EUR

Новини от семейство Войково News from the Voykovo family

8-ми април 2024

Един платен наем на общинското жилище и лекарства за съпругата ми. Благодарим на всички за помоща сем. Войкови

One paid rent on council housing and medication for my wife. Thank you all for your help. Voikov

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.