Помогни на семейство Войкови Help on the Vojkovi family

Семейство 0/0
12 Дарители
807.38 EUR дарени от 767 EUR
Организатор
Георги Войков
Крайна дата
Край след 11 дни
Налична сума
428.45 EUR
Георги Войков е организатор на кампанията
Край след 11 дни
Налична сума
428.45 EUR

Още един платен наем благодарение на вас Another paid rent thanks to you

10-ти май 2024
Благодарим ви Сем. Войкови Thank vi Sem. Voykovi

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.