Помогни за ремонта на залата на КХГ "Левски-Триадица" Help for the renovation of the hall of KHG "Levski-Triditsa"

Деца и младежи 0/0

Помогни за ремонта на залата на КХГ "Левски-Триадица" Help for the renovation of the hall of KHG "Levski-Triditsa"

13 Дарители
479.1 EUR дарени от 107371 EUR
Бенефициент
Фондация \"За по-здрави деца\"
Крайна дата
Край след 67 дни
Налична сума
479.08 EUR
Фондоция \"За по-здрави деца\" организира кампания за Фондация \"За по-здрави деца\"
Край след 67 дни
Налична сума
479.08 EUR

Клубът по художествена гимнастика „Левски-Триадица“ води дългогодишна битка за ремонт на залата си. Смениха се няколко поколения гимнастички, а подкрепа от държавата така и не дойде. През годините креативността на ръководството на клуба и на най-изявените гимнастички – Боряна Калейн, както и олимпийските шампионки Лаура Траатс и Мадлен Радуканова, предприемаха нестандартни стъпки за набиране на средства, като една от тях бе организирането на благотворителен търг с вещи – екипи, уреди и медали, дарени от шампионките от клуба.

Друг опит за набиране на средства бе издаването на албум с песни, изпълнени от Етиен Леви, Дичо и вокална група „Средногорски звън“, като обложката и книжното тяло бяха илюстрирани от Боряна Калейн. С помощта на медиите – телевизии и радиа, обществеността бе запозната със сериозния проблем, пред който е изправен един от най-успешните клубове по художествена гимнастика в България. Голяма е благодарността на всички към Столична община, която поднови договора на клуба за безвъзмездно ползване на залата през следващите десет години. Много министри на спорта опитваха да подадат ръка, но въпреки одобрените проекти, до финализиране така и не се стигна… ДО СЕГА!

Заветният договор с Министерството на младежта и спорта най-после е подписан и всички треньори, състезателки и родители, очакват с нетърпение започването на ремонта.

А клубът отново стартира кампания за набиране на средства, тъй като трябва да се включи с 50% съфинансиране на проекта. Необходимата сума е 210 000 лева.

Тази сума не е по силите на клуба, затова отново се разчита на помощта на всеки, който не е безразличен към условията, в които се подготвят не само състезателки на национално и международно ниво, но и много деца, които искат да се докоснат до магията на най-красивия и женствен спорт – художествената гимнастика. За да помогне на клуба да победи в битката за българския спорт, фондация „За по-здрави деца“ създаде кампания в тяхна подкрепа. 

The rhythmic gymnastics club "Levski-Triditsa" has been fighting a long battle to renovate its gym. Several generations of gymnasts have changed, and support from the state never came. Over the years, the creativity of the club's management and the most outstanding gymnasts - Boryana Kalein, as well as Olympic champions Laura Traats and Madeleine Radukanova, took unconventional steps to raise funds, one of them was the organization of a charity auction with items - teams, equipment and medals donated by the champions of the club.

Another fundraising attempt was the publication of an album with songs performed by Etienne Levy, Dicho and the vocal group "Srednogorski Zvon", with the cover and book body illustrated by Boryana Kalein. With the help of the media - television and radio, the public was made aware of the serious problem facing one of the most successful rhythmic gymnastics clubs in Bulgaria. A big thank you goes to the Sofia Municipality, which renewed the club's contract for free use of the gym for the next ten years. Many ministers of sport tried to lend a hand, but despite the approved projects, it never came to finalization... UNTIL NOW!

The cherished contract with the Ministry of Youth and Sports has finally been signed and all coaches, athletes and parents, are eagerly awaiting the start of the renovation.

And the club has once again launched a fundraising campaign as it has to contribute 50% match funding to the project. The amount needed is 210 000 leva.

This amount is not in the club's power, so again the club is counting on the help of everyone who is not indifferent to the conditions in which not only athletes of national and international level are trained, but also many children who want to experience the magic of the most beautiful and feminine sport - rhythmic gymnastics. To help the club win the battle for Bulgarian sport, the For Healthier Kids Foundation created a campaign to support them.

Виж още

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.