Помощ за безгласните Help for the voiceless

Животни 0/0

Помощ за безгласните Help for the voiceless

36 Дарители
718.13 EUR дарени от 940 EUR
Организатор
Светлана Петрова
Бенефициент
Светлана Петрова
Крайна дата
Край след 162 дни
Налична сума
218.99 EUR
Светлана Петрова организира кампания за Светлана Петрова
Край след 162 дни
Налична сума
218.99 EUR

Здравейте дарители!

Ние сме добровеолци от Димитровград, които в свободното си време спасяват бездомни животни /кучета и котки/ от улиците на България.Искаме да Ви запознаем с Анджи, Мая, Бамби, Лари,  Браян и Рори,  предствени в поредни снимки прикачени към кампанията. Всички те са спасени от улицата, изоставени още като малки бебета или като вече порастнали кучета. След спасяването им те биват тествани и са им направени кръвни изследвания. На болните е назначено лечение. Когато са здрави, всички подлежат на кастрация, ваксинация, редовно обезпаразитяване, поставя им се микрочип и им се издава международен паспорт. За всяко от тех се търси сериозен и отговорен осиновител, който няма да ги изостави отново на улицата.

За всички горепосочени и извършени манипулации по спасените животни, се дължат натрупани неизплатени суми към ветеринарните клиники, които с ваша помощ искаме да погасим. Дължимата сума ще бъде раздлена в две фактури, като първата е на стойност 975лв.

Благодарим предварително на всеки, който ще дари в помощ на безгласните!

Hello donors!

We are volunteers from Dimitrovgrad, who in their free time rescue homeless animals /dogs and cats/ from the streets of Bulgaria.We would like to introduce you to Angie, Maya, Bambi, Larry, Brian and Rory, presented in consecutive photos attached to the campaign. All of them were rescued from the streets, abandoned as babies or as grown dogs. After their rescue, they were tested and had blood tests. The sick ones are given treatment. When they are healthy, they are all neutered, vaccinated, dewormed regularly, microchipped and issued with an international passport. For each of them a serious and responsible adopter is sought who will not abandon them on the streets again.

For all of the above and the manipulations carried out on the rescued animals, there are accumulated outstanding amounts due to veterinary clinics, which with your help we want to repay. The amount due will be split into two invoices, the first one is worth 975lv.

Thank you in advance to everyone who will donate to help the headless!

Виж още
Новини
26-ти април 2024
Светлана Петрова организира кампания за Светлана Петрова
Платежно нареждане по първата фактура от кампанията Payment order for the first invoice of the campaign
Дължимата сума от 1838лв. ще бъде разделена в две фактури, като първата е на стойност 975лв., а втората е на стойност 863лв. Сумата по първата фактура... The amount due of 1838lv. will be divided into two invoices, the first is worth 975lv. and the second is worth 863lv. The amount of the first invoice...
 
25-ти април 2024
Светлана Петрова организира кампания за Светлана Петрова
Одобрено изплащане Одобрено изплащане
Средствата за изплащане на първата фактура по кампанията са събрани. След извършване на плащането ще бъде приложен и документ. The funds to pay the first campaign invoice have been raised. A document will be attached once payment has been made.
975 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.