Помощ за безгласните Help for the voiceless

Животни 0/0
36 Дарители
718.13 EUR дарени от 940 EUR
Организатор
Светлана Петрова
Бенефициент
Светлана Петрова
Крайна дата
Край след 163 дни
Налична сума
218.99 EUR
Светлана Петрова организира кампания за Светлана Петрова
Край след 163 дни
Налична сума
218.99 EUR

Одобрено изплащане Одобрено изплащане

25-ти април 2024
Средствата за изплащане на първата фактура по кампанията са събрани. След извършване на плащането ще бъде приложен и документ. The funds to pay the first campaign invoice have been raised. A document will be attached once payment has been made.
975 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.