Помощ за безгласните Help for the voiceless

Животни 0/0
36 Дарители
718.13 EUR дарени от 940 EUR
Организатор
Светлана Петрова
Бенефициент
Светлана Петрова
Крайна дата
Край след 163 дни
Налична сума
218.99 EUR
Светлана Петрова организира кампания за Светлана Петрова
Край след 163 дни
Налична сума
218.99 EUR

Платежно нареждане по първата фактура от кампанията Payment order for the first invoice of the campaign

26-ти април 2024

Дължимата сума от 1838лв. ще бъде разделена в две фактури, като първата е на стойност 975лв., а втората е на стойност 863лв. Сумата по първата фактура е събрана и изплатена към ветеринарната клинка. Прилагаме документ за извършеното плащане. Благодарим на всички дарители за оказаната подкрепа към безгласните! Продължаваме с набирането на средства по втората фактура. Надяваме се, че ще успеем с общи усилия да изплатим и нея!

The amount due of 1838lv. will be divided into two invoices, the first is worth 975lv. and the second is worth 863lv. The amount of the first invoice has been collected and paid to the veterinary clinic. We enclose a document of the payment made. Thank you to all donors for your support to the headless! We are continuing with the fundraising for the second invoice. We hope that we will be able to pay it off with our joint efforts!

Лесно да дарите, прегледност на новините и пълно доверие в нас

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.