Дарители по кампания - Помощ за Дани/Help for Danny


1.47 лв. преди 1 ден
50.2 лв. преди 1 седмица
50.2 лв. преди 1 месец
12.3 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
0.48 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
14.29 лв. преди 2 месеца
190.96 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
48.25 лв. преди 2 месеца
20.21 лв. преди 3 месеца
48.66 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
8.96 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
19.21 лв. преди 3 месеца
48.76 лв. преди 3 месеца
9.06 лв. преди 3 месеца
9.32 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
47.95 лв. преди 3 месеца
28.55 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
18.6 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
390.1 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 3 месеца
48.69 лв. преди 3 месеца
48.59 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
96.62 лв. преди 3 месеца
38.86 лв. преди 3 месеца
38.94 лв. преди 3 месеца
29.08 лв. преди 3 месеца
24.15 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
58.66 лв. преди 3 месеца
98.1 лв. преди 3 месеца
4.19 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
4.22 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
98.03 лв. преди 3 месеца
29.02 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
34.01 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
94.94 лв. преди 3 месеца
19.22 лв. преди 3 месеца
42.4 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
48.05 лв. преди 3 месеца
14.28 лв. преди 3 месеца
97.75 лв. преди 4 месеца
18.55 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
18.51 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
24.15 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
18.97 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
9.03 лв. преди 4 месеца
48.59 лв. преди 4 месеца
97.13 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
47.32 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
47.32 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
3.44 лв. преди 4 месеца
28.55 лв. преди 4 месеца
97.89 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
7.1 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
8.37 лв. преди 4 месеца
96.8 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
48.66 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
4.36 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
98.03 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
24.1 лв. преди 4 месеца
24.15 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
41.16 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
38.94 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
4.19 лв. преди 4 месеца
8.96 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
18.87 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
28.63 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
28.59 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
37.86 лв. преди 4 месеца
38.5 лв. преди 4 месеца
37.41 лв. преди 4 месеца
29.02 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
19.14 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
9.21 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
28.71 лв. преди 4 месеца
18.95 лв. преди 4 месеца
38.35 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
9.09 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
14.12 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
72.59 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
0.47 лв. преди 4 месеца
4.19 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
18.23 лв. преди 4 месеца
19.16 лв. преди 4 месеца
4.36 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
8.91 лв. преди 4 месеца
1971.5 лв. преди 4 месеца
9.21 лв. преди 4 месеца
3.44 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
4.19 лв. преди 4 месеца
15.28 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
18.75 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
19.19 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
18.23 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
10.35 лв. преди 4 месеца
9.09 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
23.44 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
18.92 лв. преди 4 месеца
47.56 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
43.78 лв. преди 4 месеца
11.31 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
47.95 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
11.03 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
18.92 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
97.89 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
98.03 лв. преди 4 месеца
19.19 лв. преди 4 месеца
18.92 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
6.39 лв. преди 4 месеца
41.81 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
19.19 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
48.73 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
28.5 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
9.32 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
14.29 лв. преди 4 месеца
19.14 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
18.87 лв. преди 4 месеца
28.12 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
47.56 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
18.97 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
7.36 лв. преди 4 месеца
8.91 лв. преди 4 месеца
28.71 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
5.42 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
9.07 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
94.94 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
18.51 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
9.24 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
95.68 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.25 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
18.55 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
4.11 лв. преди 4 месеца
5.4 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
48.21 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
485 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
97.96 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
14.27 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
23.77 лв. преди 4 месеца
8.36 лв. преди 4 месеца
4.22 лв. преди 4 месеца
3.44 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
24.1 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
48.21 лв. преди 4 месеца
48.59 лв. преди 4 месеца
97.96 лв. преди 4 месеца
47.88 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
66.16 лв. преди 4 месеца
24.15 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
19 лв. преди 4 месеца
24.15 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
19.19 лв. преди 4 месеца
29.06 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
29.04 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
191.33 лв. преди 4 месеца
96.87 лв. преди 4 месеца
18.89 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
9.32 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
3.44 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
192.83 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
9.03 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
23.76 лв. преди 4 месеца
4.33 лв. преди 4 месеца
36.89 лв. преди 4 месеца
38.18 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
18.87 лв. преди 4 месеца
37.72 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
38.28 лв. преди 4 месеца
9.08 лв. преди 4 месеца
47.23 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
29.06 лв. преди 4 месеца
9.32 лв. преди 4 месеца
38.38 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
28.55 лв. преди 4 месеца
28.63 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
38.94 лв. преди 4 месеца
38.5 лв. преди 4 месеца
4.2 лв. преди 4 месеца
98.03 лв. преди 4 месеца
147.4 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
Shape