Всички новини за кампания Помощ за Дани/Help for Danny

1-ви март 2023
Даниел Маринов
Одобрено изплащане

Закупуване на колело за хора с увреждания, с цел подобряване на тренировъчния процес вкъщи.

2000 лв. Възстановени средства за разходи
1.2 лв. Транзакционна такса