Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 80.15 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Искам да благодаря на всички помогнали в тази беда. Изискването на плащане от 81.35 лева е поради приключване на кампанията. Сумата ще бъде добавена и използвана за разходи.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели