Помощ в борбата с рака за Емилия Help in the fight against cancer for Emilia

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Помощ в борбата с рака за Емилия Help in the fight against cancer for Emilia

439 Дарители
10180.23 EUR дарени от 102258 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Бенефициент
Емилия Иванова Алексиева
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Александра Александрова организира кампания за Емилия Иванова Алексиева
Приключила
Налична сума
0 EUR

Здравейте мили хора, 

казвам се Александра и съм дъщеря на Емилия. Обръщам се към вас в търсене на подкрепа и помощ за спасяването на моята прекрасна майка, тя е на 48 години от град Свищов.

До този момент се стигна след дълго обикаляне по различни доктори в страната, в опит да се разберем срещу какво трябва да се бори.

Майка ми вече не разполага с такова време и лечение трябва да се предприеме незабавно. Болките се увеличават с всеки изминал ден. Специалистите в България откриха огнище на плоскоклетъчен карцином като следствие от рак на маточната шийка от предишно лечение от преди три години, който смятахме за победен, както и я уверяваха през цялото време. Процесът е доста напреднал с обхващане на опашната кост и причинява вторични злокачествени новообразувания в дебело черво, черен дроб, налично е и огнище в лявата гърда. 

Възможностите за терапия в България са твърде ограничени и в най-прав текст бяхме посъветвани да търсим помощ другаде. 

Надеждата ни в момента е лечение в Турция. В момента предстоят да бъдат направени още изследвания и прегледи при онколог, онкохирург в болница Медикал Парк Коджаели.

Силно се надявам прогнозите там да са по-добри! Надявам се и на Вашата помощ за скъпоструващото и животоспасяващо лечение! Благодаря на всеки откликнал!

Hello dear people,

my name is Alexandra and I'm Emilia's daughter. I turn to you in search of support and help to save my wonderful mother, she is 48 years old from the town of Svishtov.

It has come to this point after a long time of going to different doctors in the country, trying to understand what she has to fight against.

My mother no longer has that kind of time and treatment must be undertaken immediately. The pains are increasing day by day. The specialists in Bulgaria found an outbreak of squamous cell carcinoma as a result of cervical cancer from a previous treatment three years ago, which we thought we had beaten, as they had assured her all along. The process was quite advanced with involvement of the tailbone and was causing secondary malignant neoplasms in the colon, liver, and an outbreak was also present in the left breast.

Therapy options in Bulgaria are very limited and we were advised to seek help elsewhere.

Our hope at the moment is treatment in Turkey. At the moment more tests and examinations with an oncologist, a cancer surgeon at the Medical Park Kocaeli Hospital are to be done.

I really hope the prognosis there is better! I also hope for your help for the costly and life-saving treatment! Thank you to everyone who responded!

Виж още
Новини
30-ти януари 2024
Александра Александрова организира кампания за Емилия Иванова Алексиева
Трансфер на средства Transfer of funds
Дарение на средства от кампания Помощ в борбата с рака за Емилия към кампания Да помогнем на бебе Боянислава. Прехвърлена сума: 573.33лв. Donation from the Help fight cancer for Emilia campaign to the Let's help baby Boyanislava campaign. Amount transferred.
 
29-ти януари 2024
Александра Александрова организира кампания за Емилия Иванова Алексиева
Еми си отиде Amy's gone
За съжаление Еми напусна ни напусна тази сутрин.  Вече е на място, където няма болка. Благодаря на всички за подкрепата! Бъдете здрави!  Sadly Emmy left us this morning. She is now in a place where there is no pain. Thank you all for your support! Be well!
 
17-ти януари 2024
Александра Александрова организира кампания за Емилия Иванова Алексиева
Одобрено изплащане Approved repayment
Прехвърляне към даритеска сметка Transfer to a donation account
689 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.