Дарители по кампания - Помощ в борбата с рака за Емилия


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

24.12 лв. преди 4 дни
24.12 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
9.5 лв. преди 1 месец
95 лв. преди 2 месеца
47.79 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
492 лв. преди 2 месеца
9.5 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
29.03 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
18.95 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
413.21 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
68.62 лв. преди 3 месеца
97.77 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
18.87 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
245.6 лв. преди 3 месеца
574.75 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
95 лв. преди 3 месеца
28.52 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
29 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
300 лв. преди 3 месеца
145.75 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
38.87 лв. преди 3 месеца
8.96 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
10.31 лв. преди 3 месеца
18.6 лв. преди 3 месеца
18.82 лв. преди 3 месеца
492 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
408.5 лв. преди 3 месеца
24.11 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
168.15 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
18.85 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
14.24 лв. преди 3 месеца
5.16 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
24.07 лв. преди 3 месеца
13.29 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 3 месеца
494 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
370.5 лв. преди 4 месеца
194.91 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
19.17 лв. преди 4 месеца
97.97 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
29.03 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
98.24 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
19 лв. преди 4 месеца
16.24 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
97.92 лв. преди 4 месеца
24.09 лв. преди 4 месеца
3133.62 лв. преди 4 месеца
47.32 лв. преди 4 месеца
196.5 лв. преди 4 месеца
13.92 лв. преди 4 месеца
29.03 лв. преди 4 месеца
29.03 лв. преди 4 месеца
38.31 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
92.09 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
29.03 лв. преди 4 месеца
0.48 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
98 лв. преди 4 месеца
241.37 лв. преди 4 месеца
47.71 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
37.86 лв. преди 4 месеца
38.81 лв. преди 4 месеца
14.26 лв. преди 4 месеца
48.71 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 4 месеца
14.26 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
9.33 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
Shape