Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 9580 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

На 31.08 беше извършена спешна, животоспасяваща операция (Колектомия). Операцията е успешна. Борбата с разсейките тепърва запоява. Предстои да бъде изготвен план за провеждане на химиотерапия. Очакват се резултати и от геннетично изследване за таргетна тераия. Благодарим на всички отзовали се, наличната сума ще бъде придвижена към дарителска сметка в банка ДСК.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели