Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 1800 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Втора вливка химиотерапия

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели