Помощ за Боби Help for Bobby

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
74 Дарители
6519.87 EUR дарени от 25565 EUR
Организатор
Миглена Великова
Бенефициент
Божидар Бонев
Крайна дата
Край след 212 дни
Налична сума
6519.3 EUR
Миглена Великова организира кампания за Божидар Бонев
Край след 212 дни
Налична сума
6519.3 EUR

Боби - операция Bobby - surgery

3-ти юни 2023

Скъпи дарители днес Боби постъпи в болница Бируни за планово поставяне на ботокс, за намаляне на спастиката. Предварително бяхме обсъдили състоянието му с др. Фуат Билгили, ортопеда който проследява развитието му от самото му пристигане за лечение в Турция преди повече от четири години. На него дължим много винаги е бил насреща за нашите въпроси и сме получавали нужното внимание. Бяхме наясно, че идваме за ботокс, но след като бъде поставена упойката ще стане ясно дали се наложи отпускаща операция. Ние тайно се мадявахме, че няма да се наложи, но след поставяне на упойката спастиката не е отпуснала достатъчно и се е наложило отпускане на сухожилията на четири места. 

Цялата операция е минала успешно и само час след това Боби вече се чустваше много по-добре и усмивката вече беше на лицето му. Искахме да заплатим процедурата със липни средства, но след като стана така че се наложи и операция не успяхме да съберем цялата сума и сега очакваме нова проформа за доплащане на разликата за операцията която ще е в размер около 4 хиляди евро. Молим ви да  да ни помогнете и този път, след операцията Боби трябва да посещава центъра Рибеб в продължение на шест месеца за активна рехабилитация, по програма изготвена от ортопеда и екипа от физиотерапевти. 

Dear donors, today Bobby was admitted to Biruni Hospital for elective Botox to reduce spasticity. We had previously discussed his condition with Dr. Fuat Bilgili, the orthopedic surgeon who has been following his progress since his arrival for treatment in Turkey over four years ago. We owe a lot to him he has always been available for our questions and we have received the attention we needed. We were aware that we were coming in for Botox, but once the anaesthetic was administered it would become clear if relaxing surgery was required. We were secretly hoping that it would not be necessary, but after the anaesthetic was put in the spasticity had not relaxed enough and the ligaments had to be relaxed in four places.

The whole operation went well and just an hour afterwards Bobby was feeling much better and a smile was already on his face. We wanted to pay for the procedure out of our own money, but after it happened that we also had to have surgery, we were not able to raise the whole amount and now we are waiting for a new proforma to pay the difference for the surgery which will be around 4 thousand euros. We ask you to help us this time too, after the surgery Bobby has to attend the Ribeb centre for six months for active rehabilitation, according to a program prepared by the orthopedist and the team of physiotherapists.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.