Помощ за Боби Help for Bobby

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
74 Дарители
6519.87 EUR дарени от 25565 EUR
Организатор
Миглена Великова
Бенефициент
Божидар Бонев
Крайна дата
Край след 209 дни
Налична сума
6519.3 EUR
Миглена Великова организира кампания за Божидар Бонев
Край след 209 дни
Налична сума
6519.3 EUR

Новини за Боби 03.04.24г News for Bobby 03.04.24d

3-ти април 2024

През месец март, Боби беше на рехабилитация в Турция, където получава професионално лечение и грижи. Състоянието му е добро, но за съжаление, поради боледуване и отсъствие от рехабилитациите по-дълго време, нашето малко сърце изпитва отслабване в мускулатурата. 💔💪

В момента работим усилено, за да подпомогнем Боби в този нов етап от неговото лечение. Планираме чести рехабилитации в Турция през следващите месеци, които ще помогнат за подобряване на неговото физическо състояние и възстановяване на мускулатурата. 🏥🌟

Благодарим на всички за подкрепата и обичта, която споделяте с нашето малко слънчево дете! Вашата подкрепа е от съществено значение в този борбен път. 🙏💖 #БобиСъсСила #РехабилитацияВТурция #СъстояниеДобро #БлагодарниЗаПодкрепата"

In March, Bobby was in rehabilitation in Turkey, where he received professional treatment and care. His condition is good, but unfortunately, due to illness and being away from rehab for longer periods of time, our little heart is experiencing a weakening in his musculature. 💔💪

We are currently working hard to support Bobby in this new stage of his treatment. We are planning frequent rehabs in Turkey over the coming months to help improve his physical condition and muscle recovery. 🏥🌟

Thank you all for the support and love you share with our little sunshine child! Your support is essential in this struggling journey. 🙏💖 #BobbyWithSila #RehabilitationInTurkey #ConditionGood #ThankYouForYourSupport"

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.