Всички новини за кампания Помощ за Божи в битката му с аутизма

6-ти юни 2024
Снежина Цветанова Комитска е организатор за бенефициент Божидар Светославов Трендафилов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, след последната вливка на Божи със стволови клетки, продължаваме интензивна и индивидуална работа със терапевти. Сумата ни е необходима, за осъществяване на тези терапевтични сесии. Благодарим! Hello, after Bozhi's last stem cell infusion, we continue to work intensively and individually with therapists. The amount we need to carry out these therapy sessions. Thank you!

547.26 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.61 EUR Транзакционна такса
16-ти февруари 2024
Снежина Цветанова Комитска е организатор за бенефициент Божидар Светославов Трендафилов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, благодарим за подкрепата и за това, че сте до нас в борбата с нашето детенце, предстои ни трансплантация на стволови клетки в Словакия, ще сме благодарни да използваме събраната сума от вашата платформа. Hello, thank you for your support and for being by our side in the fight with our child, we are about to have a stem cell transplant in Slovakia, we would be grateful to use the money raised from your platform.

608.24 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса
29-ти август 2023
Снежина Цветанова Комитска е организатор за бенефициент Божидар Светославов Трендафилов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, приятели! Измина една година от започването на лечението на Божи, радваме се да съобщим, че при него има значителни подобрения в разбирането и в това, че позволява все повече да работят специалисти като ерготерапевти, логопеди и психолози които посещава всеки ден. Все още няма думички с к... Hello, friends! It's been a year since Bozhi started treatment and we are happy to report that he has made significant improvements in his understanding and in allowing more and more specialists such as occupational therapists, speech therapists and psychologists to work with him every day. He still...

659.3 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
3-ти юли 2023
Снежина Цветанова Комитска е организатор за бенефициент Божидар Светославов Трендафилов
Напредък на Божи Progress of God

Скъпи приятели!❤️🔅След дълго чакане, успяхме да направим ЕЕГ Лорета, изследване което показва в детайли как работи мозъка.  Оградили сме в червено числовата разлика, като се вижда разликата между двете изследвания в рамките на година. Първата снимка показва дефицитите преди стволовите клетки и хелир... Dear friends!❤️🔅After a long wait, we were able to do EEG Loretta, a study that shows in detail how the brain works. We have circled the numerical difference in red, showing the difference between the two studies within a year. The first picture shows the deficits before stem cells and chelation.The...

21-ви септември 2022
Снежина Цветанова Комитска е организатор за бенефициент Божидар Светославов Трендафилов
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, предстои ни вливка на стволови клетки в Киев в клиника Emcell на 28 септември сумата която е събрана за Божи искаме да използваме за лечението ни тогава. Hi, we are going to have a stem cell infusion in Kiev at the Emcell clinic on September 28th, the amount that was raised for Bozha we want to use for our treatment then.

882.12 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса