Помощ за Божи в битката му с аутизма Helping Boz in his battle with autism

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
58 Дарители
1687.53 EUR дарени от 51129 EUR
Бенефициент
Божидар Светославов Трендафилов
Крайна дата
Край след 162 дни
Налична сума
38.67 EUR
Снежина Цветанова Комитска организира кампания за Божидар Светославов Трендафилов
Край след 162 дни
Налична сума
38.67 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

29-ти август 2023
Здравейте, приятели! Измина една година от започването на лечението на Божи, радваме се да съобщим, че при него има значителни подобрения в разбирането и в това, че позволява все повече да работят специалисти като ерготерапевти, логопеди и психолози които посещава всеки ден. Все още няма думички с които да общува с нас, но дори това, че успяваме да задържим вниманието му поне за малко за нас е щастие. Предстои ни трета вливка на стволови клетки в края на септември в Словакия.Благодарим, че ни помагате! Hello, friends! It's been a year since Bozhi started treatment and we are happy to report that he has made significant improvements in his understanding and in allowing more and more specialists such as occupational therapists, speech therapists and psychologists to work with him every day. He still doesn't have the words to communicate with us, but even that we are able to hold his attention for a little while is a blessing for us. We are going to have a third stem cell infusion at the end of September in Slovakia.Thank you for helping us!
659.3 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.