Помощ за Божи в битката му с аутизма Helping Boz in his battle with autism

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
58 Дарители
1687.53 EUR дарени от 51129 EUR
Бенефициент
Божидар Светославов Трендафилов
Крайна дата
Край след 161 дни
Налична сума
38.67 EUR
Снежина Цветанова Комитска организира кампания за Божидар Светославов Трендафилов
Край след 161 дни
Налична сума
38.67 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

6-ти юни 2024
Здравейте, след последната вливка на Божи със стволови клетки, продължаваме интензивна и индивидуална работа със терапевти. Сумата ни е необходима, за осъществяване на тези терапевтични сесии. Благодарим! Hello, after Bozhi's last stem cell infusion, we continue to work intensively and individually with therapists. The amount we need to carry out these therapy sessions. Thank you!
547.26 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.61 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.