Дарители по кампания - Помощ за Цвети


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.2 лв. преди 4 седмици
29 лв. преди 4 седмици
98 лв. преди 4 седмици
19.2 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
239.29 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 2 месеца
38.9 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
2.45 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
18.89 лв. преди 3 месеца
47.23 лв. преди 4 месеца
209 лв. преди 4 месеца
22.15 лв. преди 4 месеца
19 лв. преди 5 месеца
9.33 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
48.71 лв. преди 5 месеца
327.75 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
48.64 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
465.5 лв. преди 5 месеца
408.5 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
451.25 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
1657.75 лв. преди 6 месеца
117.7 лв. преди 6 месеца
1330 лв. преди 6 месеца
1423.1 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
546.25 лв. преди 6 месеца
2486.15 лв. преди 6 месеца
46.93 лв. преди 6 месеца
27.08 лв. преди 6 месеца
33.97 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
28.98 лв. преди 6 месеца
48.6 лв. преди 6 месеца
332.5 лв. преди 6 месеца
4.12 лв. преди 6 месеца
19.14 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
16.21 лв. преди 6 месеца
1.47 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
9.08 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
0.48 лв. преди 6 месеца
9.25 лв. преди 6 месеца
218.5 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
97.13 лв. преди 6 месеца
105.88 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
47.32 лв. преди 6 месеца
1.47 лв. преди 6 месеца
29.03 лв. преди 6 месеца
4.19 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
19.26 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
18.89 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
19.15 лв. преди 7 месеца
24.11 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
Shape