Помощ за Далия Help for Dalia

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Помощ за Далия Help for Dalia

374 Дарители
21824.05 EUR дарени от 51129 EUR
Организатор
Вероника Ризова
Бенефициент
Далия Радостинова Ризова
Крайна дата
Край след 163 дни
Налична сума
11672.4 EUR
Вероника Ризова организира кампания за Далия Радостинова Ризова
Край след 163 дни
Налична сума
11672.4 EUR

Здравейте, казвам се Далия Радостинова Ризова на 2 годинки и половина от град Монтана 🙂 Ще Ви разкажа на кратко моята история.. Родена съм на термин, нормално, но съм имала недостатък на кислород по време на раждането, при което получих увреждания на нервната система или по-ясно казано ДЦП квадрипареза 4та тежка степен.

Имам също и установена микроцефалия, епилептично огнище, opistotonus ( болезнен спазъм и извиване на тялото назад) и страбизъм на очичките. Все още не мога да се обръщам, да държа главата си и да седя, опитахме и с рехабилитация в Словакия, но ДЦП-то ми е тежко и там не получихме желания ефект за това кракто време и решихме да се борим тук с множество терапии и вече и в Турция. Вече 2 години и 3 месеца аз не спирам да посещавам различни терапии в град София -егротерапия, физиотерапия, 2 логопеда, конна терапия ,водна рехабилитация и много специалисти тук и в чужбина и всичко това е много скъпо и непосилно за майка ми ,която ме гледа сама , не работи и живеем под наем.

Въпреки всички трудности , аз имам подобрения във всяко едно отношение ,но средствата за всички тези терапии се увеличават с моето израстване. Новото ,което ми предстой през 2024 година е неколкократно поставяне на ботокс в Турция и много интензивна работа в София ,вкъщи и в Турция. Месечно разходите ни надхвърлят 6000лв. 

Едно знаем със сигурност ,че няма да се справим без вашата помощ и подкрепа непосилно е за нас.

Приятели моето ДЦП не е типичното при мен е смесена и много тежка форма и заради болезнения спазъм и извиване тялото назад аз не мога да направя нищо волево,което изисква всичкото това ежедневно ходене на терапии къде ли не и следене на епилепсията ми в Турция. Помогнете ми с тези шини,ботокс и интензивна рехабилитация да успея да седна , да се изправя и да бъда самостоятелна :) Кампанията ми е спешна ,защото за всяко нещо си има време и ние с мама се борим с зъби и нокти ,то да не бъде пропуснато. Обичаме Ви Бог да е с Вас

Hello, my name is Dalia Radostinova Rizova 2 and a half years old from Montana 🙂 I will tell you my story.. I was born at term, normally, but I had a lack of oxygen during birth, which caused damage to the nervous system, or more clearly, cerebral palsy quadriparesis 4th degree.

I have also been diagnosed with microcephaly, epileptic focus, opisthotonus ( painful spasm and arching of the body backwards) and strabismus of the eyes. I still can't turn, hold my head or sit up, we also tried rehab in Slovakia but my cerebral palsy is severe and we didn't get the desired effect there for this short time and decided to fight here with multiple therapies and now in Turkey. For 2 years and 3 months now I have been going to different therapies in Sofia -egrotherapy, physiotherapy, 2 speech therapists, horse therapy, aquatic rehabilitation and many specialists here and abroad and all this is very expensive and unaffordable for my mother who looks after me alone, does not work and we live in rented accommodation.

Despite all the difficulties , I have improved in every way , but the funds for all these therapies are increasing as I grow up. The new thing for me in 2024 is several Botox injections in Turkey and very intensive work in Sofia, at home and in Turkey. Our monthly expenses exceed 6000BGN.

One thing we know for sure is that without your help and support we will not be able to cope.

Friends my cerebral palsy is not the typical one with me it is a mixed and very severe form and because of the painful spasms and twisting the body backwards I cannot do anything willy nilly,which requires all this daily going to therapies wherever and monitoring my epilepsy in Turkey. Help me with these splints,botox and intensive rehab to be able to sit up , stand up and be independent :) My campaign is urgent , because there is a time for everything and my mom and I are fighting tooth and nail , not to miss it. We love you God be with you

Виж още
Новини
27-ми юни 2024
Вероника Ризова организира кампания за Далия Радостинова Ризова
Ново за Дали 🙂 New for Daly 🙂
Здравейте мили хора ние продължававаме борбата си за прохождане всеки Божи ден 🙏❤ Не почиваме ходим на ерготерапия , логопед,хипотерапия ,ясла (все по... Hello dear people we continue our struggle to walk every God's day 🙏❤ We don't rest we go to ergotherapy , speech therapy , hippotherapy , nursery (le...
 
5-ти юни 2024
Вероника Ризова организира кампания за Далия Радостинова Ризова
Продължавам 💪 I keep going 💪
Здравейте скъпи дарители ние продължававаме с купищата терапии и работим здраво и вкъщи 💪🧗 Сега сме и по здравна каса малко на 10дневна рехабилитация... Hello dear donors we continue with the heaps of therapies and work hard and home 💪🧗 Now we are also on health insurance a little 10 day rehab in Blox...
 
20-ти май 2024
Вероника Ризова организира кампания за Далия Радостинова Ризова
Новите ми шини 😇🤗 My new tires 😇🤗
Здравейте, скъпи дарители и мой спасители ,новите ми шини са готови и днес вече съм с тях много Ви благодаря 🤗😇🙏❤Имаме още една седмица интензивна раб... Hello dear donors and my saviors , my new splints are ready and today I am already wearing them thank you very much 🤗😇🙏❤We have one more week of inten...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.