Дарители по кампания - Помощ за Далия


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.18 лв. преди 1 ден
10000 лв. преди 2 дни
48.71 лв. преди 5 дни
9.33 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
145.95 лв. преди 1 месец
294.32 лв. преди 1 месец
38.87 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
28.12 лв. преди 2 месеца
33.97 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
95.14 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
294.55 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
28.98 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
196.2 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
194.29 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
185.16 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
1.45 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 4 месеца
48.75 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
105.88 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
48.84 лв. преди 6 месеца
29.12 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
97.85 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
19 лв. преди 7 месеца
97.92 лв. преди 7 месеца
18.87 лв. преди 7 месеца
36.35 лв. преди 7 месеца
39.85 лв. преди 8 месеца
8.36 лв. преди 10 месеца
674.5 лв. преди 10 месеца
98.1 лв. преди 10 месеца
196.7 лв. преди 10 месеца
29.08 лв. преди 11 месеца
3188.2 лв. преди 11 месеца
98.1 лв. преди 11 месеца
48.8 лв. преди 11 месеца
29.08 лв. преди 11 месеца
9.34 лв. преди 11 месеца
98.1 лв. преди 11 месеца
133.6 лв. преди 11 месеца
9.5 лв. преди 11 месеца
193.7 лв. преди 11 месеца
98.1 лв. преди 11 месеца
27.87 лв. преди 11 месеца
48.76 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
38.94 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
48.05 лв. преди 1 година
48.73 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
33.99 лв. преди 1 година
4.43 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
19.19 лв. преди 1 година
38.88 лв. преди 1 година
4.43 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
28.95 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
73.45 лв. преди 1 година
98.03 лв. преди 1 година
38.94 лв. преди 1 година
98.1 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
47.5 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
14.27 лв. преди 1 година
3.44 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
18.82 лв. преди 1 година
29.06 лв. преди 1 година
9.35 лв. преди 1 година
48.73 лв. преди 1 година
14.29 лв. преди 1 година
52.9 лв. преди 1 година
20.95 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
19.22 лв. преди 1 година
2338.29 лв. преди 1 година
8.96 лв. преди 1 година
48.76 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
14.29 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
38.94 лв. преди 1 година
1.46 лв. преди 1 година
196.28 лв. преди 1 година
48.8 лв. преди 1 година
47.9 лв. преди 1 година
4.42 лв. преди 1 година
9.34 лв. преди 1 година
19.21 лв. преди 1 година
19.18 лв. преди 1 година
20.21 лв. преди 1 година
17.21 лв. преди 1 година
9.36 лв. преди 1 година
1.27 лв. преди 1 година
Shape