Помощ за Далия Help for Dalia

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
374 Дарители
21824.05 EUR дарени от 51129 EUR
Организатор
Вероника Ризова
Бенефициент
Далия Радостинова Ризова
Крайна дата
Край след 162 дни
Налична сума
11672.4 EUR
Вероника Ризова организира кампания за Далия Радостинова Ризова
Край след 162 дни
Налична сума
11672.4 EUR

Интензивна рехабилитацията по Метода на Медек Intensive rehabilitation by the Medek Method

8-ми май 2024

Здравейте мили дарители Далия е в Турция( Истанбул ) от неделя вечерта и от 3 дни работим много усилено по Метода на Медек с Сема Ахмед и другия рехабилитатор Мерт , сега като и правят активно всички упражнения виждаме огромна разлика от март месец ☺🤗😇Много сме щастливи детето наистина е по-стабилно в гърба и врата , има по-бързи реакции 💪Изключително сме доволни такъв бърз резултат не сме виждали от нито една терапия до момента ,благодарим Ви от сърце и душа за тази огромна подкрепа 🙏❤Далия след ботокса беше с временни шини на краката и днес дойде момче от Турска фирма (ортопед) да вземе размери за нови шини ,защото въпреки ,че имаме поставен ботокс в долни кррайници ,заради рефлекса на Бабински краката са доста спастични и без шини с който детето да спи няма да се задържи действието в кракатата и спастиката ще се увеличили .Чакаме проформа за шините и ще я пуснем скоро за плащане 🧡Бог да Ви благослови 🙏

Hello dear donors Dalia is in Turkey( Istanbul ) since Sunday evening and for 3 days we are working very hard on the Medek Method with Sema Ahmed and the other rehabilitator Mert , now that she is actively doing all the exercises we see a huge difference since March ☺🤗😇We are very happy the child is really more stable in the back and neck , has faster reactions 💪We are extremely pleased such a quick result we have not seen from any therapy so far ,Thank you from the bottom of our hearts and souls for this tremendous support 🙏❤Dahlia after botox was with temporary splints on the legs and today came a guy from a Turkish company (orthopedist) to take sizes for new splints , because although we have botox in the lower legs , because of the Babinski reflex legs are quite spastic and without splints with which the child to sleep will not hold the action in the legs and spasticity will increase .We are waiting for the proforma for the splints and will release it soon for payment 🧡God bless you 🙏

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.