Помощ за Далия Help for Dalia

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
374 Дарители
21824.05 EUR дарени от 51129 EUR
Организатор
Вероника Ризова
Бенефициент
Далия Радостинова Ризова
Крайна дата
Край след 159 дни
Налична сума
11672.4 EUR
Вероника Ризова организира кампания за Далия Радостинова Ризова
Край след 159 дни
Налична сума
11672.4 EUR

Новини 18.01.24г News 18.01.24

18-ти януари 2024

Далия посещава от скоро освен всички задържителни процедури и детска ясла за социализиране ,защото разсъдъка при нея е напълно запазен и тя вижда и любопитства за всичко. Понеделник,сряда и петък посещава 2 логопедки ,вторник и четвъртък сутринта е на водна рехабилитация ,всеки следобед по 1 час или по 2 зависи от преценката на  рехабилитаторите тя е на физиотерапия 1 час и работа с ръцете 1 час. Посещаваме и хипотерапия ,но сега зимата сме на пауза. Яслата когато остане време и от събота ще се видим с една специалистка по ерготерапия с люлки да видим как ще ни се отрази ,защото не работим от доста време за вестибуларния апарат ,а той е от съществено значение за много неща ❤❤❤Благодаря ви мили хора Далия е с тежко ДЦП ,но благодарение на Вас тя все пак показва голям потенциал ,слуша и изпълнява ,старае се и леко ,леко върви напред ,тя наистина има нужда от всички тези процедури ,защото е твърде много изостанала ,надяваме се с ботокса и шината ,тя да напредне още повече тази година 😇🙏

Dahlia has recently been attending a nursery for socialization in addition to all detention procedures because her reason is fully preserved and she sees and is curious about everything. Monday,Wednesday and Friday she attends 2 speech therapists , Tuesday and Thursday morning she has aquatic rehabilitation , every afternoon 1 hour or 2 hours depends on the discretion of the rehabilitators she has physiotherapy 1 hour and hand work 1 hour. We also attend hippotherapy , but are on hiatus now for the winter. Nursery when there is time and from Saturday we will see an occupational therapist with swings to see how it affects us , because we have not worked for a long time for the vestibular apparatus , and it is essential for many things ❤❤❤Thank you dear people Dalia has severe cerebral palsy ,but thanks to you she still shows great potential , she listens and performs , she tries her best and gently , gently she progresses , she really needs all these treatments because she is too far behind , hopefully with the botox and splint , she will progress even more this year 😇🙏

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.