Помощ за Далия Help for Dalia

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
374 Дарители
21824.05 EUR дарени от 51129 EUR
Организатор
Вероника Ризова
Бенефициент
Далия Радостинова Ризова
Крайна дата
Край след 161 дни
Налична сума
11672.4 EUR
Вероника Ризова организира кампания за Далия Радостинова Ризова
Край след 161 дни
Налична сума
11672.4 EUR

Одобрено изплащане Одобрено изплащане

30-ти април 2024
Здравейте скъпи дарители ,както знаете Далия има ботокс в крайниците и беше в Турция на Медек терапия през март и в болница Умут на ботокс .След ботокса и Медек терапията Далия отпуска мускулите си много повече от преди 😊 Ние сме много доволни от Сема(рехабилитатор) и нейния метод на работа , жената работи с 3 метода ,единия и най-ефективен при нас е Медек ,другите два са Анатбаниел и Филдепкрайз .Методите са за усещане и разделяне на крайниците ,контрол на главата (което ни е основен проблем) ,намаляване на спастиката и засилване на мускулите 😊В България няма човек владеещ тези 3 метода на работа ,за това благодарение на вашата подкрепа ние имаме честа и късмета пак да отидем ,но този път по-интензивно за 3 седмици 🙏💪 Като терапиите ще са по 2 на ден и ще се почива само в неделя 💦 Благодаря Ви ,че сте до нас без вашата помощ няма да успеем 😘❤Бъдете благословени от Бог и весели празници 🥳🧡 Hello dear donors , as you know Dalia has botox in her limbs and she was in Turkey for Medec therapy in March and in Umut hospital for botox .After botox and Medec therapy Dalia relaxes her muscles much more than before 😊 We are very satisfied with Sema(rehabber) and her method of work , the woman works with 3 methods , one and the most effective for us is Medec , the other two are Anatbaniel and Fildepkrais .The methods are to feel and separate the limbs , control the head (which is our main problem) , reduce spasticity and strengthen the muscles 😊 In Bulgaria there is no person proficient in these 3 methods of work , so thanks to your support we have the honor and luck to go again ,but this time more intensive for 3 weeks 🙏💪 As the therapies will be 2 per day and we will rest only on Sundays 💦 Thank you for being by our side without your help we will not succeed 😘❤Be blessed by God and happy holidays 🥳🧡
Документи Общо: 1 документа
5503.68 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.