Помощ за Далия Help for Dalia

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
374 Дарители
21824.05 EUR дарени от 51129 EUR
Организатор
Вероника Ризова
Бенефициент
Далия Радостинова Ризова
Крайна дата
Край след 163 дни
Налична сума
11672.4 EUR
Вероника Ризова организира кампания за Далия Радостинова Ризова
Край след 163 дни
Налична сума
11672.4 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

6-ти юни 2023
Здравейте мили хора най-после стигнахме и до заминаването си в Адели в Братислава. Минахме доста изпитания пътувахме 2 пъти до Истанбул за ЕЕГ на главичката(през март и април ),оказа се лошо и сега пием доста медикаменти за да го подобрим.През началото на май претърпяхме и операция на очичките, защото бяхме с страбизъм. В София не спираме с рехабилитацията и логопедите, но напредъка ни е изключително малък за година и 3 месеца .Изключително сме Ви благодарни за подкрепата ,благодарение на Вас ще успеем да заминем. Рехабилитацията там е интензивна в рамките на 10 дена ,ще имаме 2 вида масаж, кинезитерапия, терапия с животни и с кислород. Много деца имат успеха да се подобрят след такъв курс , стискайте ни палци и ние да сме от тях:) прикачвам проформа фактурата на терапиите , останалата сума за билетите и престоя ще изискам по дарителската сметка,защото немогат да издадат проформа за останалите неща :) Отново сърдечно благодарим на всеки един от вас ,щом се върнем на през юли ще Ви информираме как е минало и какъв е резултата :) Hello dear people we finally made it to our departure in Adelie in Bratislava. We went through a lot of trials we traveled 2 times to Istanbul for the EEG of the cephalothorax(in March and April ),it turned out to be bad and now we are taking a lot of medication to improve it.In the beginning of May we also underwent eye surgery because we had strabismus. In Sofia we are not stopping with rehabilitation and speech therapists but our progress is very little in a year and 3 months .We are very grateful for your support ,thanks to you we will be able to leave. The rehabilitation there is intensive within 10 days , we will have 2 types of massage, kinesiotherapy, animal therapy and oxygen. Many children have the success to improve after such a course , keep your fingers crossed that we will be one of them :) attach the proforma invoice of the therapies , the remaining amount for the tickets and the stay I will request on the donation account , because they can not issue a proforma for the other things :) Again a heartfelt thank you to each and everyone of you , once we get back in July we will let you know how it went and what the outcome was :)
Документи Общо: 1 документа
4488.4 BGN Плащане по фактура
1.19 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.