Всички новини за кампания Помощ за Ивайло

7-ми май 2024
Ивайло Гочев е организатор за бенефициент Ивайло Георгиев Гочев
Одобрено изплащане

Здравейте. Това са разходи за апартамента, в който бях в края на месец април по време на химиотерапиите.

706 лв. Възстановени средства за разходи
1.2 лв. Транзакционна такса
29-ти април 2024
Ивайло Гочев е организатор за бенефициент Ивайло Георгиев Гочев
Одобрено изплащане

Здравейте, това е фактурата от хотела, в който ще бъда през май месец.

472 лв. Възстановени средства за разходи
1.2 лв. Транзакционна такса
29-ти април 2024
Ивайло Гочев е организатор за бенефициент Ивайло Георгиев Гочев
Одобрено изплащане

Здравейте, това е фактурата от хотела, в който бях в началото на април месец.

676 лв. Възстановени средства за разходи
1.2 лв. Транзакционна такса
29-ти април 2024
Ивайло Гочев е организатор за бенефициент Ивайло Георгиев Гочев
Одобрено изплащане

Здравейте, това са медикаментите, които употребявам след поредната химиотерапия.

219 лв. Възстановени средства за разходи
1.2 лв. Транзакционна такса
29-ти април 2024
Ивайло Гочев е организатор за бенефициент Ивайло Георгиев Гочев
Одобрено изплащане

Здравейте, това е фактурата от хотела, в който бях през март месец.

87 лв. Възстановени средства за разходи
1.2 лв. Транзакционна такса
29-ти април 2024
Ивайло Гочев е организатор за бенефициент Ивайло Георгиев Гочев
Одобрено изплащане

Здравейте, това е фактурата за хотела, в който бях през март по време на химиотерапията.

178 лв. Възстановени средства за разходи
1.2 лв. Транзакционна такса
25-ти април 2024
Ивайло Гочев е организатор за бенефициент Ивайло Георгиев Гочев
Одобрено изплащане

Здравейте, благодаря ви за даренията. В Истанбул съм за поредната серия химиотерапии. Поради нисък хемоглобин се наложи преливане на 2 банки кръв. В петък предстои преливане на още няколко банки кръв.

31100 лв. Изплатена сума към бенефициента
1.2 лв. Транзакционна такса
9-ти април 2024
Ивайло Гочев е организатор за бенефициент Ивайло Георгиев Гочев
Одобрено изплащане

Здравейте, много благодаря за даренията ви. След поредния курс химиотерапия в болницата, продължавам лечението със закупените медикаменти.

312 лв. Възстановени средства за разходи
1.2 лв. Транзакционна такса
29-ти март 2024
Ивайло Гочев е организатор за бенефициент Ивайло Георгиев Гочев
Одобрено изплащане

Здравейте, благодаря на всички дарители. Продължавам лечението си с няколко курса химиотерапия и лъчетерапия.

31500 лв. Изплатена сума към бенефициента
1.2 лв. Транзакционна такса
21-ви март 2024
Ивайло Гочев е организатор за бенефициент Ивайло Георгиев Гочев
Одобрено изплащане

Здравейте. Благодаря на всички, които се включват в кампанията и допринасят да мога да продължа лечението си в Истанбул. Това са разходи за хотел по време на престоя ми за поредния курс химиотерапия.

730 лв. Възстановени средства за разходи
1.2 лв. Транзакционна такса