Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 16.02 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Трансфер към личната дарителска сметка!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели